13 stycznia 2020

Kalendarz zawodów 2020

K – Karabin
P – Pistolet
S – Strzelba
RZ – Rzutki
D – Dynamika