16 marca 2017

Zarząd

ALEKSIEJUK Włodzimierz – Prezes
GUTOWIEC Andrzej – Wiceprezes
RUTKOWSKI Piotr – Skarbnik
SOBOLEWSKA Monika – Sekretarz
LEMANSKI Zbigniew – Członek Zarządu
MULTON Wojciech -Członek Zarządu
JAKIMOWICZ Kazimierz -Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

JARCZEWSKA Jolanta
JURKIEWICZ Ryszard
STANISŁAWCZYK Tomasz